1. Обробка ваших персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та умовами, викладеними далі. Будь ласка, ознайомтеся з викладеними далі умовами політики конфіденційності (далі «Умови»). Якщо ви не згодні з викладеними Умовами ТОВ "Артель Агро" (далі - Оператор), не використовуйте Сайт і негайно його покиньте.
1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2.Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту franch.instituteofgarlic.com.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці персональних даних.
2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).
2.3. Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою franch.instituteofgarlic.com.
2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.
2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних.
2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначеного Користувачем веб-сайту franch.instituteofgarlic.com.
2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту franch.instituteofgarlic.com.
2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб.
2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
2.12. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі.
2.13 Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротньо з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Перелік персональних даних користувача, які можут оброблятися оператором.
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові.
3.2. Електронна адреса.
3.3. Номер телефона.
3.4. Знеособлені дані про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інших).
3.5. Інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач відправляє Оператору по електронній пошті або через цей веб-сайт, включаючи його комунікаційний контент і метадані.
3.6. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних.
4.1. Метою обробки персональних даних Користувача є надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті; інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів.
4.2. Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти franch@artelagro.com з позначкою «Відмова від повідомленнях про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Підстави обробки персональних даних.
5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті franch.instituteofgarlic.com. Заповнюючи відповідні форми та відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює згоду з цією політикою та надає згоду на обробку своїх персональних даних Оператором.
5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включно зі збереженням файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних.
6.1. Безпека персональних даних Користувача, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
6.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані третім особам в наступних випадках:
  • надання Користувачем однозначної згоди на таку передачу;
  • за наявності важливих підстав суспільного інтересу;
  • за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію.

За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, Оператор зобов'язується не надавати особисту інформацію Користувача третім особам.

6.4. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення Оператору на адресу електронної пошти Оператора franch@artelagro.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
6.5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора franch@artelagro.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
6.6. Цей веб-сайт не призначений та не розроблений для дітей віком до 14 років. Обробка персональних даних неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років здійснюється виключно за наявності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

7. Транскордонна передача персональних даних.
7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення.
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти franch@artelagro.com.
8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою franch.instituteofgarlic.com/confidentiality.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Made on
Tilda